Referat af bestyrelsesmøde den 20 september 2018 i klubhuset.

 

1)    Godkendelse af referat fra sidste møde
2)    Formanden orienterer
3)    Kassereren orienterer
4)    Sporlæggere
5)     Planlægning af arrangementer fremover
6)    Nyt fra agility-udvalg
7)    Nyt fra rally-udvalg
8)    Næste møde
9)    Evt.

Ad 1) Godkendt

 

Ad 2) For at reducere sin egenkapital vil kreds 6 udbetale 125 kr. pr. medlem i 2017 til lokalafdelingerne. Det vil give os ca. 11.000 kroner.

Opvaskemaskine er ikke så god mere, vi investerer i en ny ved lejlighed.

Kreds 6 skal have ny kredsformand og kredsnæstformand ved næste kredsgeneralforsamling den 20. februar 2019.

Kredsen har besluttet at købe et tidtagningsanlæg til brug for agility. Der er stadig kun få A- og E-konkurrencer i kreds 6.

 

Ad 3) Det er ikke acceptabelt, at Danske Bank endnu ikke har givet vores kasserer, Astrid, bankadgang. Hvis de ikke indenfor en 14 dages tid, finder ud af, skifter vi pengeinstitut, Vores økonomi er fornuftig.

 

Ad 4) Vi skulle meget gerne have fundet 4 nye sporlæggere i foreningen.

 

Ad 5) Fremover planlægger vi også lokale arrangementer for det følgende år. Skulle der komme ny bestyrelse, som ønsker at ændre det, må den på det tidspunkt siddende bestyrelse gøre dette.

 

Ad 6) Der er kommet et agility-begynderhold om lørdagen

.

Ad 7) Der afholdes to rally-konkurrencer næste år, 12.05.2019 og SM i rally den 8. september 2019.

 

Ad 8) Næste bestyrelsesmøde er den 6. november i klubhuset

 

Ad 9) Vi vil iværksætte tiltag for at styrke det sociale sammenhold i klubben

 

Referent: René